De afdeling benigne urologie heeft zich gericht op functiestoornissen van de urinewegen, reconstructies van blaas, urethra en ureter, mannelijke subfertiliteit en complexe steenpathologie.

Intensieve samenwerking vond plaats met de oncologische urologie (vooral op het gebied van reconstructie, fertiliteit en incontinentie) en met de kinderurologie in de vorm van transitie voor adolescenten.
Andere samenwerkende partners waren: het Centraal Militair Hospitaal, de
Bergmankliniek voor vrouwenzorg en revalidatiecentrum de Hoogstraat. Op de verpleegafdeling B3oost waren veel personele wisselingen en werd er in toenemende mate samengewerkt met de oogheelkunde. In verband met het naderende pensioen van collega Lock werd een passende opvolger gezocht en gevonden: drs. Jetske van Breda.  

Het focus van wetenschappelijk onderzoek binnen de benigne urologie was op tissue engineering ten behoeve van reconstructieve chirurgie en analyse van urodynamische data waaronder onderactieve blaasfunctie.

arts functionele urologie

Dr. P.F.W.M. Rosier

medisch specialist, chef de
policlinique, vanaf november 2016 ook plaatsvervangend opleider

Dr. R.P. Meijer

medisch specialist,
chef de clinique

Drs. M.T.W.T. Lock

medisch specialist,
afdelingshoofd, vanaf
november 2016 opleider i.p.v. vervangend opleider)

Dr. L.M.O. de Kort

medisch specialist
(vanaf 15 maart 2016)

Drs. V.F. de Kemp

medisch specialist,
chef de clinique
(vanaf oktober 2016)

Drs. H.K.M. van Breda

medisch specialist, hoogleraar, opleider (tot november 2016)

Prof. dr. J.L.H.R. Bosch

medisch specialist,
fellow

Drs. A. Beganović

medisch specialist
(tot 1 april 2016)

Dr. M.M. Barendrecht

Staf

Voor de endourologie zijn we bezig met vernieuwde operatie­technieken zoals de mini PNL om zo op een minder invasieve methode patiënten sneller van grotere of moeilijk benaderbare nierstenen af te helpen. Ook blijven we zoeken naar behandelopties voor moeilijk oplosbare ziektebeelden zoals een persisterende ureterstenose.

Op het gebied van fertiliteit proberen we de wegen in het toch wat grote UMC Utrecht makkelijker te maken voor de patiënt door een betere samen­werking met de afdeling fertiliteit en streven we naar een gezamenlijke poli waar meerdere behandelmethodes poliklinisch verricht kunnen worden wat de wacht­tijden aanzienlijk kan verkorten.

Kortom de urologische afdeling in het UMC Utrecht geeft je de kans om verder te kijken en je horizon te verbreden.

De afdeling urologie is een actieve groep die bezig blijft met vernieuwing en probeert de urologische zorg en de opleiding voor urologen in spé te blijven verbeteren. 

Een jaar geleden ben ik als staflid begonnen op de afdeling urologie. Een warm  onthaal in mijn oude opleidingsgroep. Na eerst een jaar nog wat kneepjes van het vak geleerd te hebben van mijn voorganger heb ik recent het stokje over mogen nemen.

“Mijn eerste jaar in het UMC Utrecht als uroloog”

Jetske van Breda

In cijfers

Onderzoek

Bloedvaatje gezien door de electronenmicroscoop.

Het laboratorium van de urologie is ingebed in het Regenerative Medicine Center Utrecht (RMCU). Hier werken wetenschappers en artsen van het UMCU en de Universiteit Utrecht samen om innovatieve regeneratieve behandelopties voor patiënten richting de klinische praktijk te brengen. Een belangrijke horde in de toepassing van tissue engineering is dat het moeilijk is de vaten, met name de haarvaatjes, mee te bouwen in het weefsel. Zonder deze haarvaatjes sterft het weefsel af door een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen. Samenwerkend met andere onderzoekers in het RMCU adresseer ik dit probleem. Daarnaast koppel ik vaak terug naar de urologen om samen de klinische focus te formuleren. Buiten het RMCU ben ik onderdeel van internationale samenwerkingsverbanden om trainingsnetwerken voor jonge onderzoekers op te zetten. Een nieuwe generatie wetenschappers is nodig om regenerative medicine als een multidisciplinair onderzoeksgebied verder te ontwikkelen, zodat we in de toekomst gevasculariseerde weefsels kunnen nabouwen van klinisch relevante afmetingen.

Tussenstap in het proces van het zelf kweken van urethraweefsel.

groep zich op tissue engineering (het in het laboratorium nabouwen van weefsels) van de urethra en het omliggende weefsel.

Er zijn verschillende aandoeningen bekend van de mannelijke plasbuis (urethra), zowel een aangeboren afwijking, hypospadie, als een progressieve obstructie die zich op latere leeftijd vormt, de urethrastrictuur. Beide aandoeningen worden behandeld met een
reconstructieoperatie. Urethrareconstructies zijn gecompliceerde open procedures waar ons team van urologen in gespecialiseerd is. Tijdens deze operatie wordt vaak lichaamseigen weefsel gebruikt van andere locaties in het lichaam. Nadeel van deze weefsels zijn dat ze eigenschappen missen van de plasbuis of dat er niet voldoende is wanneer het een gecompliceerde reconstructie is. Daarom richt het experimentele onderzoek van onze

Tissue engineering voor urethrare­constructie

Petra de Graaf

Hennus, PML (2016)

Dissertatie

UMC Utrecht

Urethral obstruction in boys

Wetenschappelijke output

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm