Als JCPU erkend opleidingscentrum voor kinderurologie heeft deze subafdeling van de urologie een breed zorgpalet. Naast de diagnostiek en behandeling van de aangeboren afwijkingen van nieren en urinewegen is er de aloude concentratie van derdelijns behandeling van urine incontinentie bij kinderen.

De vestiging van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht heeft geleid tot een nauwe samenwerking met de kinderoncologen in de zorg voor de kinderurologische tumoren. In deze samenwerking is er ook een start gemaakt met het opzetten van een fertiliteitspreservatie programma voor jongens. Dit programma staat ook open voor adolescenten met aangeboren afwijkingen van de lagere urinewegen.
Er is al jaren een groeiende groep patiënten die vanuit de kinderurologische follow-up na behandeling op jonge leeftijd, kan worden overgedragen aan de adolescenten-urologie groep van de afdeling urologie.

Kortom 2016 was een enerverend jaar voor de kinderurologie.

medisch specialist,
fellow

Dr. A.B. Stillebroer

medisch specialist,
fellow

Dr. R.P.J. Schroeder

medisch specialist,
subafdelingshoofd

Dr. A.J. Klijn

medisch specialist

Drs. K.L. de Mooij

medisch specialist

Prof. dr. T.P.V.M. de Jong

medisch specialist

Dr. P. Dik

Staf

In cijfers

2016 was ook het jaar waarin, na de personele wisselingen, het team kon werken aan stabiliteit en onderling vertrouwen.

We zijn er trots op dat in oktober de trainingsapp ‘’Luts en de Plas Academie’’ werd gelanceerd. Deze app ondersteunt kinderen tijdens de klinische blaastraining op een eigentijdse wijze. Het is een voorbeeld van hoe een klein team naast directe zorg ook innovatief kan zijn.

Het hoog specialistisch niveau van het incontinentieteam brengt als verant­woordelijkheid mee kennisoverdracht te verzorgen op landelijk en internationaal niveau. Ook dit jaar zijn weer 8 stagiaires uit het land opgeleid tot urotherapeut. De jaarlijkse scholingsdag Urotherapie was wederom een groot succes, met ruim 150 deelnemers, uit verschillende disciplines.

Er ligt een zwaar accent op complexe derdelijns zorg, 80% betreft kinderen met het ingewikkelde medische en psychologische problemen. Dit betekent dat er toenemend behoefte bestaat aan specialisatie en efficiënte zorgpaden, in goede samenwerking met de kinderurologen.

Aandachtspunt voor de komende jaren is positionering van de urotherapie zowel intern als extern, onder andere door het ontwikkelen van een landelijke expertise centrum incontinentiezorg in Utrecht. Daarbij is het van belang beleid te ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Gezamenlijk onderzoek, met urologie en psychologie, heeft als doel bestaande behandelmethodes te onderbouwen en kwaliteit van zorg te verbeteren.

In 2016 heeft het incontinentieteam wederom met grote betrokkenheid zorg geboden aan  kinderen met functionele blaasfunctiestoornissen (bijna 100 klinische en 200 poliklinische trainingstrajecten). De werkdruk is in 2016 hoog geweest. Ondanks complexe zorgvragen is het team in staat geweest maatwerk en kwaliteit te leveren, een uitdaging met veel diversiteit aan ervaring en kennis in het team.

Urotherapie

Anka Nieuwhof-Leppink

Onderzoek

Klijn, AJ (2016)

Dissertatie

UMC Utrecht

Lower urinary tract dysfunction in children

Wetenschappelijke output

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm