De afdeling oncologische urologie van het UMC Utrecht Cancer Center is één van de drie afdelingen in het UMC Utrecht die, met steun van de raden van bestuur de samenwerking met de zusterafdeling in het AVL-NKI in 2016 verder geïntensiveerd heeft.

De ontvlechting van de oncologische en niet-oncologische urologie heeft ook administratief en organisatorisch verder vorm gekregen. Er zijn nu aparte codes voor oncologische en niet-oncologische zorg, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen  de DBC’s en DOT’s van beide afdelingen. Hierdoor is het duidelijker wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot productiecijfers en de financiële gevolgen daarvan.

Vanaf 2016 is het UMC Utrecht Cancer Center erkend als “Certified ERUS Robotic Training Center”. Daarom werkt vanaf nu iedere fellow oncologische urologie binnen dit kader toe naar het ERUS certificaat voor robotchirurgie.

Vanaf mei 2016 is Ruud Bosch in het Cancer Center benoemd tot Medisch Clusterhoofd Heelkundig Oncologische Disciplines en lid van het MT. In 2016 is ook verder aandacht besteed aan de fysieke en personele ontvlechting van de polikliniek in twee delen: de oncologische en niet-oncologische urologie. Het is voor het Cancer Center topprioriteit om de oncologisch urologische polikliniek in de toekomst [2017-2018] om te vormen tot een werkelijk multidisciplinaire polikliniek volgens het zorgconcept van het UMC Utrecht Cancer Center.

medisch specialist,
chef de policlinique,
plaatsvervangend opleider
(vanaf november 2016)

Dr. R.P. Meijer

medisch specialist, fellow

Dr. F.H. Jansen

medisch specialist,
afdelingshoofd, hoogleraar,
opleider

Prof. dr. J.L.H.R. Bosch

medisch specialist

Drs. A.E. Boeken Kruger

Staf

In cijfers

2016 heeft in het teken gestaan van profilering van de verpleegkundig specialist uro-oncologie als medebehandelaar en lid van het multidisciplinaire behandelteam. Op de verschillende aandachtsgebieden zijn afspraken gemaakt over taak­herschikking, substitutie en aanvullingen op de medische behandeling door deze te combineren met aandacht voor psychosociale zorgvragen van de patiënt. De verpleegkundig specialisten hebben een essentiële rol van betekenis gehad bij verschillende kwaliteit verbeterende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van zorgpaden, opstarten van tumorwerkgroepen en herinrichten van standaard zorg conform nieuwe inzichten. Ook hebben de verpleegkundig specialisten een grote bijdrage geleverd in de nauwe samenwerking met de afdelingen urologie van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en de Tergooi Ziekenhuizen, met name met de hierbij behorende patiëntenlogistiek.De wens is om in de nabije toekomst naast directe patiëntenzorg ook beter toe te komen aan de andere taken binnen de functie van verpleegkundig specialist. Hierbij kan gedacht worden aan het verder optimaliseren van de patiëntenzorg en patiëntenlogistiek. Al dan niet op basis van praktijkgericht onderzoek of evidence-based practice.  

Wij zien graag dat de interne zorgprocessen een nog betere afstemming krijgen, passende bij het Zorgconcept van het UMC Utrecht Cancer Center. Een multi­disciplinaire polikliniek, speciaal ingericht en georganiseerd aan de behoefte van de uro-oncologische zorgvrager én zorgprofessional, is hier een voorbeeld van. Ook zien we afstemming van  externe zorgprocessen binnen een comprehensive cancer netwerk. Zo komen we nog meer in verbinding te staan met de verschillende partner ziekenhuizen, dit ten gunste van de samenwerking.

Binnen de oncologische urologie van het UMC Utrecht zijn 3 verpleegkundig specialisten werkzaam. Twee binnen de Heelkundige Oncologische Disciplines voor de aandachtsgebieden blaas-, nier- en prostaatcarcinoom. Binnen de Medisch Oncologische Disciplines is een verpleegkundig specialist werkzaam voor mannen met testistumoren.

Verpleegkundig
specialist oncolo­gische urologie

Maarten van Elst

Onderzoek

Wetenschappelijke output

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm