De afdeling urologie nam actief deel aan het onderwijs in het kader van de blokken “acute chirurgie”, “gezonde en zieke cellen” en “circulatie” en daarnaast aan stafcolloquia, klinisch lijnonderwijs en thema-onderwijs. Op de afdeling participeerden vrijwel permanent enkele coassistenten in de dagelijkse activiteiten. Zeven studenten volgden hun Algemene Semi-arts stage (ASAS), een klinische stage van 3 maanden, eventueel gecombineerd met een onderzoeksstage van 3 maanden. In 2016 waren 6 studenten technische geneeskunde te gast voor een klinische en onderzoeksstage. Twee bachelor studenten Biomedische Wetenschappen liepen stage bij Dr. De Graaf in het kader van hun masteropleiding Regenerative Medicine & Technology.

Medische opleiding studenten

Het academische deel van de urologische opleiding (2-3 jaar) vond plaats in het UMC Utrecht. In 2016 is de opleidingsvisitatie met goed resultaat doorlopen en is er een nieuwe erkenning voor 5 jaar verkregen. De nieuwe opleider is
dr. L.M.O. de Kort en de nieuwe plaatsvervangend opleider dr. R.P. Meijer. Clusterpartners zijn het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein-Utrecht.

De afdeling organiseerde aan het begin van het jaar drie introductiedagen voor de nieuwe aios en andere geïnteresseerden. Er werden acht (externe) refereeravonden georganiseerd binnen het cluster Utrecht waarvan vier door onze afdeling. Maandelijks werden er wetenschapsbesprekingen gehouden, een journal club en onderwijs voor AIOS door stafleden. Daarnaast waren er vier complicatie­besprekingen. Het Urologisch Vaardigheidsonderwijs (UVO) kreeg steeds meer vorm en werd meerdere keren georganiseerd.

De opleiding van AIOS in het cluster Utrecht

Rooster cursorisch onderwijs urologie

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm