Onderzoek

Analyse van uroflowmetriecurves bij vrouwen
METC: niet WMO plichtig
Looptijd 2014 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling Urologie
Onderzoekers: Drs. M.R. Sorel, Dr. L.M.O. de Kort, Dr. P.F.W.M. Rosier, Prof.dr.ir. B.J. Geurts (TU Twente)

Analyse van detrusoronderactiviteit m.b.v. pressure flow studies
METC: niet WMO plichtig
Looptijd: 2015 heden
Financier: eigen middelen
Afdeling Urologie
Onderzoekers: Drs. C.S. Ten Donkelaar, Dr. P.F.W.M. Rosier, Dr. L.M.O. de Kort

Long term follow up in boys operated for hypospadias
METC: 11-099
Looptijd: 2011– lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: Drs. S.P. Rynja, Dr. L.M.O. de Kort, Prof.dr. T.P.V.M. de Jong en Prof.dr. J.L.H.R. Bosch

Tissue engineering van de urethra en corpus spongiosum
METC: niet WMO plichtig
Looptijd: 2014 – lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: Dr. L.M.O. de Kort, Dr. P. de Graaf, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch

Profiling PSA glycosylation as putative prostate cancer biomarker by high resolution native mass spectrometry
METC: 15 - 096
Looptijd: 2015 - heden
Financier: Urologie
Onderzoekers: Dr. R.P. Meijer, Dr. L.M.O. de Kort

Krimpen-studie: Natuurlijk beloop van urogenitale klachten bij mannen ouder dan 50 jaar.
Looptijd: 2004 – lopend
Financier: eigen middelen, GSK, Ferring
Afdeling: Urologie UMC Utrecht,
Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Huisartsgeneeskunde UMCG
Onderzoeker: Drs. B. van Doorn, Dr. E.T. Kok, Dr. M.H. Blanker, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch

In vivo comparison of air charged catheters with water filled catheters for intravesical and intrarectal pressure recording during urodynamic testing.
METC: 13-170
Looptijd: 2013 – lopend
Financier: T- doc company
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: Dr. P.F.W.M. Rosier

Ontwikkeling blaas-buikdruk model; fysiek en digitaal
Looptijd 2014 – heden
Financier: Eigen middelen
Afdeling: Urologie, Afdeling MTKF
Onderzoeker: Dr. P.F.W.M. Rosier

Detrusor voiding contraction and contractility; retrospective analysis of urodynamic analysis versus not invasive signs and symptoms
METC: niet WMO plichtig; retrospectief, geanonimiseerd database onderzoek

Looptijd 2012 – heden
Financier: Ono Pharma
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: Dr. P.F.W.M. Rosier

Ontwikkeling minimaal invasieve detrusor activiteitsmeter
Looptijd 2012 (ontwikkeling en bouwen prototype) – heden
Financier: Eigen middelen
Afdeling: Urologie, Afdeling MTKF
Onderzoeker: Dr. P.F.W.M. Rosier

Ontwikkeling van: Utrechtse Blaasfunctie Vragenlijst, Testversie Lente 2015
METC: 15-247 niet WMO plichtig
Looptijd: 2015 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: Dr. P.F.W.M. Rosier

Benigne urologie

PROKEUS – Factors influencing choice of treatment, quality of life and
decisional regret in patients with localized prostate cancer.

METC: 14 – 284; niet WMO plichtig.
Looptijd: 2014 - heden
Financier: Eigen middelen, GlaxoSmithKline, European Association of Urology.
Onderzoekers: Drs. M-A. van Stam, Dr. H.G. van der Poel, Prof.dr. S. Horenblas, Prof.dr. N. Aaronson,
Prof.dr. J.L.H.R. Bosch.

Profiling PSA glycosylation as putative prostate cancer biomarker by high resolution native mass spectrometry.
METC: 15 - 096
Looptijd: 2015 - heden
Financier: Urologie
Onderzoekers: Dr. R.P. Meijer, Dr. L.M.O. de Kort

Kies Gerust op Maat – Optimalisatie van het Kies Gerust Gesprek voor patiënten met kanker [onder andere prostaatkanker].
METC: 16 – 654
Looptijd: 2016 – heden
Financier: Juliuscentrum en Cancer Center.
Onderzoekers: Drs. E. Noteboom, Dr. C. Helsper,
Dr. A. May, Prof.dr. E. van der Wall, Prof.dr. N. de Wit.

Chirurgische aspecten bij diagnostiek en behandeling van kiemceltumoren van de testis.
Looptijd: 2016 – heden
Promotie-onderzoek
Financier: Cancer Center, Astellas.
Onderzoekers: Drs. J.M. Blok, Prof.dr. S. Horenblas,
Dr. R.P. Meijer, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch

TED-kousen, Een last en een noodzaak?
METC: 14-625 niet WMO plichtig
Looptijd: 2014 – lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: Dr. R.P. Meijer

Blaasnavigatie bij cystoscopie voor blaaskankerdiagnostiek.
METC: 11 – 079
Looptijd: 2011 – 2016
Financier: BOEM-project
Onderzoekers: Drs. M. Agenant, Dr. H-J. Noordmans, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch.

A phase II validation of in vivo Raman spectroscopy for bladder cancer diagnosis.
METC: 11-262
Looptijd: 2011 – heden
Financier: Eigen middelen oncologische urologie
Onderzoekers: Drs. M. Agenant, Drs. O. Wegelin,
Dr. C. van Swol, Dr. G.N. Jonges, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch.

MRI to quantify renal tumor motion: an observational study in order to develop a radiation treatment for renal cancer.
METC: 11 - 999
Looptijd: 2011-2017
Financier: Afdeling Radiotherapie
Onderzoekers: Drs. F.M. Prins, Dr. L. Kerkmeijer,
Dr. M.M. Barendrecht.

Psychosociale zorgbehoefte van mannen met gediagnosticeerd prostaatkanker.
METC: 14 – 132; niet WMO plichtig
Looptijd: 2014 - 2016
Financier: Eigen middelen, GlaxoSmithKline, European Association of Urology.
Onderzoekers: Drs. M-A. van Stam, Dr. H.G. van der Poel, Prof.dr. S. Horenblas, Prof.dr. N. Aaronson, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch.

Oncologische urologie

Sensorische responsiviteit en blaasproblemen bij kinderen met en zonder autisme spectrum stoornis.
METC: 15-099/C
Looptijd: 2014 – heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Medische psychologie en maatschappelijk werk / Kinderurologie
Onderzoeker: A.J. Nieuwhof-Leppink

URIKA: prototype ontwikkeling van echo signaaldetectie voor blaasvulling: project met Pontes en MTKF: vergevorderde projectfase.
Looptijd: 2012 - lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Kinderurologie UMCU i.s.m. universiteit Twente Technische Geneeskunde, afdeling MTKF, Pontes Medical, Health Solutions Lab. com
Onderzoeker: Dr. P. Dik, P. van Leuteren, BSc, Prof.dr.T.P.V.M. de Jong, Dr. A.J. Klijn, Dr.ir. R.E. van de Vosse, ir. K.H. Lindenhovius, Drs. H. Tjabbes, MBA, Prof.dr.ir.  M.J.A.M. van Putten

Diagnostiek, de rol van infravesicale obstructie en langetermijnuitkomsten na behandeling van jongens met klachten van urine-incontinentie of urineweginfecties; een vergelijkende studie.
Looptijd: 2011 – 2016
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie en Kinderurologie UMCU, kinderurologie Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en Julius Centrum
Onderzoekers: Dr. P.M.L. Hennus, Dr. L.M.O. de Kort, Prof.dr. T.P.V.M. de Jong, Drs. J. van den Hoek,
Prof.dr. A.W. Hoes, Prof.dr. J.L.H.R. Bosch

Uroflowmetrie studie. Het maken van een flowmeter voor biofeedback met neuronaal netwerk dat flows beoordeelt en terugkoppelt.
METC: 07-055
Looptijd: 2007 – lopend
Financier: uit eigen middelen
Afdeling: Kinderurologie i.s.m. Covalent en de Psycho Sociale Afdeling van het WKZ
Onderzoeker: A.J. Nieuwhof-Leppink, Dr. A.J. Klijn, Prof.dr. T.P.V.M. de Jong

Motivatie en therapietrouw bij blaastraining en gebruik van Serious Game.
METC: 14-654/C
Looptijd: 2014 – heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Medische psychologie en maatschappelijk werk/ Kinderurologie
Onderzoeker: A.J. Nieuwhof-Leppink

Kinderurologie

Publicaties

Ottenhof, SR, de Graaf, P, Soeterik, TFW, Neeter, LMFH, Zilverschoon, M, Spinder, M, Bosch, R, Bleys, RLAW & de Kort, LMO (2016) Architectuur van het corpus spongiosum: een anatomische studie. Tijdschrift voor Urologie; vol. 196, no. 3, pp. 919-925.

Lammers, RJM, van Doormaal, PJ, Meijer, RP & Lock, TMTW (2016)PICO: De rol van elastografie bij
testisafwijkingen. Tijdschrift voor Urologie, vol. 6, no. 2-3, pp. 44-48.

Vakpublicaties

Publicaties scientific, peer-reviewed

Hennus, PML (2016)
Urethral obstruction in boys
UMC Utrecht

Bekijk >


Dissertatie

Mehnert, U, Heck-de Kort, L, Wöllner, J, Kozomara, M, van Koeveringe, GA & Kessler, TM (2016) Effects of
onabotulinumtoxinA on cardiac function following intradetrusor injections. Experimental Neurology, vol. 285, no. Pt B, pp. 167-172.

Muller, I, Oude Ophuis, RJA, Broekmans, FJM & Lock, TMTW (2016)Semen cryopreservation and usage rate for assisted reproductive technology in 898 men with cancer’ Reproductive Biomedicine Online, vol. 32, no. 2, pp. 147-153.

Ottenhof, SR, de Graaf, P, Soeterik, TFW, Neeter, LMFH, Zilverschoon, M, Spinder, M, Bosch, JLHR, Bleys, RLAW & de Kort, LMO (2016) Architecture of the Corpus Spongiosum: An Anatomical Study. The Journal of Urology, vol. 196, no. 3, pp. 919-925.

Rosier, PFW (2016)Re: Park J, Lavelle JP, Palmer MH. Voiding dysfunction in older women with overactive bladder symptoms: A comparison of urodynamic parameters between women with normal and elevated post-void residual urine. Neurourol Urodyn 2015;35:95-99. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 1, pp. 100-101.

Rosier, PFWM, Hermanns, RK, Svihra, J, Homma, Y & Wein, A (2016) Authors’ response: Re: Rosier PFWM, Kirschner-Hermanns R, Svihra J, Homma Y, Wein AJ. ICS teaching module: Analysis of voiding, pressure flow analysis (basic module). Neurourol Urodyn. 2014 Sep 11. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 4, pp. 542-543.

Rosier, PFWM, Kirschner-Hermanns, R, Svihra, J, Homma, Y & Wein, AJ (2016)ICS teaching module: Analysis of voiding, pressure flow analysis (basic module). Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 1, pp. 36-38.

Rosier, P (2016)Authors’ second response: Re: Rosier PFWM, Kirschner-Hermanns R, Svihra J, Homma Y, Wein AJ. (2016) ICS teaching module: Analysis of voiding, pressure flow analysis (basic module). Neurourol Urodyn. 2014 Sep 11.  Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 4, pp. 541.

Schaefer, W & Rosier, PFWM (2016)Re: Rosier, PFWM, Kirschner-Hermanns R, Svihra J, Homma Y, Wein AJ. ICS teaching module: Analysis of voiding, pressure flow analysis (basic module). Neurourol Urodyn. 2014 Sep 11. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 4, pp. 539-540.

Abrams, P, Damaser, MS, Niblett, P, Rosier, PFWM, Toozs-Hobson, P, Hosker, G, Kightley, R & Gammie, A (2016)Air filled, including “air-charged”, catheters in urodynamic studies: does the evidence justify their use? Neurourology and urodynamics, vol. 36, no. 5, pp.1234-1242

Anding, R, Rosier, P, Smith, P, Gammie, A, Giarenis,
I, Rantell, A, Thiruchelvam, N, Arlandis, S & Cardozo,
L (2016) When should video be added to conventional urodynamics in adults and is it justified by the evidence? ICI-RS 2014 Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 2, pp. 324 329.

Asimakopoulos, AD, De Nunzio, C, Kocjancic, E, Tubaro, A, Rosier, PF & Finazzi-Agrò, E (2016) Measurement of post-void residual urine. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 1, pp. 55-57.

Bosch, JLHR, Everaert, K, Weiss, JP, Hashim, H, Rahnama’I, MS, Goessaert, AS & Aizen, J (2016)Would a new definition and classification of nocturia and nocturnal polyuria improve our management of patients? ICI-RS 2014 Neurourology and
urodynamics
, vol. 35, no. 2, pp. 283-287.

ten Donkelaar, C, Rosier, P & de Kort, L (2016) International Continence  Society definition of
detrusor underactivity; analysis of clinical parameters and comparison with contractility grading methods. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. S4, pp. S71-S71.

Goessaert, A-S, Walle, JV, Bosch, JLHR, Hoebeke, P & Everaert, K (2016)Nocturnal Polyuria: Excess of Nocturnal Urine Production, Excess of Definitions- Influence on Renal Function Profile. The Journal of Urology, vol. 195, no. 3, pp. 670-676.

Kirschner-Hermanns, R, Anding, R, Rosier, P, Birder, L, Andersson, KE & Djurhuus, JC (2016) Fundamentals and clinical perspective of urethral sphincter instability as a contributing factor in patients with
lower urinary tract dysfunction. ICI-RS 2014. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 2, pp. 318-323.

Lamers, RED, Cuypers, M, Garvelink, MM, Bosch, JLHR & Kil, PJM (2016)Development of a decision aid for the treatment of benign prostatic hyperplasia: A four stage method using a Delphi consensus study. Patient Education and Counseling, vol. 99, no. 7, pp. 1249-1256.

Benigne urologie

Reesink, DJ, Fransen van de Putte, EE, Vegt, E, De Jong, J, van Werkhoven, E, Mertens, LS, Bex, A, van der Poel, HG, van Rhijn, BWG, Horenblas, S & Meijer, RP (2016) Klinische relevantie van incidentele prostaatlaesies op een FDG-PET/CT-scan: Dienen patiënten verder geëvalueerd te worden? Tijdschrift voor Urologie, vol. 6, no. 5, pp. 80-87.

Van Stam M-A, van der Poel HG, Bosch JLHR, Horenblas S, Aaronson NK (2016) Prostate cancer survivors and mental health. European Urology Today Congress News 2016, March 14: p.27

Vakpublicaties

van Houte, M, Meijer, RP & Hobbelink, MGG (2016) Case report. Peritoneaal gemetastaseerd prostaatcarcinoom op de Gallium-68 PSMA PET/CT-scan. Tijdschrift voor Urologie, vol. 6, no. 5, pp. 88-92.

Mitea C, de Keizer B, Meijer R, van Vulpen M, Lam M (2016) Innovatieve beeldvorming bij prostaatkanker: Gallium-68-PSMA-PET-CT. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, vol. 13, no. 6, pp. 202-207.

Publicaties scientific, peer-reviewed

Reesink, DJ, Fransen van de Putte, EE, Vegt, E, De Jong, J, van Werkhoven, E, Mertens, LS, Bex, A, van der Poel, HG, van Rhijn, BWG, Horenblas, S & Meijer, RP (2016) Clinical Relevance of Incidental Prostatic Lesions on FDG-Positron Emission Tomography/Computerized Tomography-Should Patients Receive Further Evaluation? The Journal of Urology, vol. 195, no. 4, Pt 1, pp. 907-912.

Simpkin, AJ, Donovan, JL, Tilling, K, Athene Lane, J, Martin, RM, Albertsen, PC, Bill-Axelson, A, Ballentine Carter, H, Bosch, JLHR, Ferrucci, L, Hamdy, FC, Holmberg, L, Jeffrey Metter, E, Neal, DE, Parker, CC & Metcalfe, C (2016)Prostate-specific antigen patterns in US and European populations: Comparison of six diverse cohorts. BJU International, vol. 118, no. 6, pp. 911-918.

van Stam, MA, Aaronson, NK, Pos, FJ, Bosch, JLHR, Kieffer, JM, Tillier, CN & van der Poel, HG (2016) The Effect of Salvage Radiotherapy and its Timing on the Health-related Quality of Life of Prostate Cancer Patients. European Urology, vol. 70, no. 5, pp. 751-757.

Wegelin O, Henken KR, Somford DM, Breuking FA, Bosch, RJ, van Swol CF, van Melick HH. An ex-vivo phantom validation study of an MRI-TRUS fusion device for targeted prostate biopsy .Journal of Endourology, vol. 30, no. 6, pp. 685-691

Yin, M, Joshi, M, Meijer, RP, Glantz, M, Holder, S, Harvey, HA, Kaag, M, Fransen van de Putte, EE, Horenblas, S & Drabick, JJ (2016) Neoadjuvant
Chemotherapy for Muscle-Invasive Bladder Cancer: A Systematic Review and Two-Step Meta-Analysist.
Oncologist, vol. 21, no. 6, pp. 708-715.

van den Bergh RC, van Casteren NJ, van den Broeck T, Fordyce ER, Gietzmann WK, Stewart F, MacLennan S, Dabestani S, Bellmunt J, Bolla M, Briers E, Cornford P, Joniau S, Mason MD, Matveev V, van der Poel HG, van der Kwast TH, Rouvière O, Wiegel T, Lam TB, Mottet N (2016) Role of Hormonal Treatment in Prostate Cancer Patients with Nonmetastatic Disease Recurrence After Local Curative Treatment: A
Systematic Review. European Urology, vol. 69, no. 5, pp. 802-820

Hermans, TJN, Fransen van de Putte, EE, Horenblas, S, Meijer, RP, Boormans, JL, Aben, KKH, van der Heijden, MS, de Wit, R, Beerepoot, LV, Verhoeven, RHA & van Rhijn, BWG (2016) Pathological downstaging and survival after induction chemotherapy and radical cystectomy for clinically node-positive bladder cancer-Results of a nationwide population-based study. European Journal of Cancer, vol. 69, pp. 1-8.

Kuijpers YAM, Meijer RP, Jonges GN, de Jong J, Bosch JLHR, Horenblas S, Bex A (2016) Potentially curable recurrent disease after surgically managed non-metastatic renal cell carcinoma in low-, intermediate- and high-risk patients. World Journal of Urology, vol. 34, no. 8, pp. 1073-1079.

Lamers RE, Cuypers M, Husson O, de Vries M, Kil PJM, Ruud Bosch JL, van de Poll-Franse LV (2016) Patients are dissatisfied with information provision: perceived information provision and quality of life in prostate cancer patients PsychoOncology, vol. 25, no. 6, pp. 633-640

van de Putte, EEF, Mertens, LS, Meijer, RP, van der Heijden, MS, Bex, A, van der Poel, HG, Kerst, JM, Bergman, AM, Horenblas, S & van Rhijn, BWG (2016)Neoadjuvant induction dose-dense MVAC for muscle invasive bladder cancer: efficacy and safety compared with classic MVAC and gemcitabine/
cisplatin. World Journal of Urology, vol. 34, no. 2, pp. 157-162.

Oncologische urologie

Publicaties scientific, peer-reviewed

Klijn, AJ (2016)
Lower urinary tract dysfunction in children.
UMC Utrecht

Bekijk >


Dissertatie

Nicolaou N, Pulit SL, Nijman IJ, Monroe GR, Feitz WF, Schreuder MF, van Eerde AM, de Jong, TP, Giltay JC, van der Zwaag B, Havenith MR, Zwakenberg S, van der Zanden LF, Poelmans G, Cornelissen EA, Lilien MR, Franke B, Roeleveld N, van Rooij IA, Cuppen E, Bongers EM, Giles RH, Knoers NV & Renkema KY (2016) Prioritization and burden analysis of rare variants in 208 candidate genes suggest they do not play a major role in CAKUT. Kidney International, vol. 89, no. 2, pp. 476-486.

van Rooij, IALM, van der Zanden, LFM, Bongers, EMHF, Renkema, KY, Wijers, CHW, Thonissen, M, Dokter, EMJ, Marcelis, CLM, de Blaauw, I, Wijnen, MHWA, Hoogerbrugge, PM, Bokkerink, JPM, Schreuder, MF, Koster-Kamphuis, L, Cornelissen, EAM, Kapusta, L, van Heijst, AFJ, Liem, KD, de Gier, RPE, Kuijpers-Jagtman, AM, Admiraal, RJC, Bergé, SJ, van der Biezen, JJ, Verdonck, A, Vander Poorten, V, Hens, G, Roosenboom, J, Lilien, MR, de Jong, TP, Broens, P, Wijnen, R, Brooks, A, Franke, B, Brunner, HG, Carels, CEL, Knoers, NVAM, Feitz, WFJ & Roeleveld, N (2016)AGORA, a data- and biobank for birth defects and childhood cancer’ Birth Defects Research Part A. Clinical and Molecular Teratology, vol. 106, no. 8,
pp. 675–684.

Anding, R, Smith, P, de Jong, T, Constantinou, C, Cardozo, L & Rosier, P (2016) When should video and EMG be added to urodynamics in children with lower urinary tract dysfunction and is this justified by the evidence? ICI-RS 2014 Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 2, pp. 331-335.

Giltay, JC, Klijn, AJ, de Jong, TPVM, Kats, P, Van Breugel, M, Lens, S, Vromans, M, Van Der Veken, LT & Hochstenbach, R (2016) Tetraploid/Diploid Mosaicism in Cultured Genital Skin Fibroblasts: Is It Causally Related to Penoscrotal Hypospadias. Molecular Syndromology, vol. 7, no. 3, pp. 153-159.

Von Gontard, A, de Jong, TPVM, Rantell, A, Nieuwhof-Leppink, A, Badawi, JK & Cardozo, L (2016)Do we manage incontinence in children and adults with special needs adequately? ICI-RS 2014. Neurourology and urodynamics, vol. 35, no. 2, pp. 304-306.

Kinderurologie

Voordrachten

Ottenhof SR, de Graaf P, Soeterik TFW, Neeter LMFH, Zilverschoon M, Spinder M, Bleys RLAW, Bosch JLHR, de Kort LMO Architecture of the corpus spongiosum. TERMIS EU2016 meeting, posterpresentatie, Uppsala, Zweden, 28 juni 2016

Ottenhof SR, de Graaf P, Soeterik TFW, Neeter LMFH, Zilverschoon M, Spinder M, Bosch JLHR, Bleys RLAW, de Kort LMO Architectuur van het corpus spongiosum. Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Urologie, Leiden, 19-20 mei, 2016

Rosier PFWM Hands on training Urodynamics: Pressure flow analysis; artefacts and errors. Annual Congress European Association of Urology,Munich, Germany, March 12, 2016

Rosier PFWM Urodynamic testing and Urinary Incontinence. International Consultation on Incontinence; Tokyo, Japan, September 12, 2016

Rosier PFWM Perspectives and future of the ICS Urodynamic Committee. ICS Annual Meeting, Tokyo, Japan, September 14, 2016

Rosier PFWM New technology for dynamic testing in lower urinary tract dysfunction. ICS Annual Meeting, Tokyo, Japan, September 15, 2016

Rosier PFWM Lower urinary tract physiology: ICS basic teaching module.ICS Annual Meeting, Tokyo, Japan, September 16, 2016

Rosier PFWM Uroflowmetry: ICS teaching module. ICS Annual Meeting, Tokyo, Japan, September 16, 2016

Rosier PFWM Initial phase of the development of a sensitive and specific questionnaire for voiding dysfunction, comparison with IPSS and self -scored voiding function. ICS Annual Meeting, Tokyo, Japan, September 17, 2016

Soeterik T, namens Lock MTWT Electroejaculation performed in patients with spinal cord injuries: a single-centre 21 year experience.9th Congress of the European Academy of Andrology, Rotterdam, 21-23 September 2016

Soeterik T, namens Lock MTWT Treatment of hypogonadel men with Clomiphene citrate: effects om semen quality, long-term results and predictors of successful biochemical response. 9th Congress of the European Academy of Andrology, Rotterdam 21-23 September 2016

Beganovic A, de Kort LMO, Bosch JLHR 
Excision of urethral diverticula in women: risk factors for recurrence and de novo stress urinary incontinence. EAU 31th annual meeting, München [D], 11-15 March, 2016 Poster session 91 [Abstract 1167]: Urethral strictures and urogenital reconstructionEur Urol Suppl 15(3): page e1167, 2016

Beganovic A, de Kort LMO, Bosch JLHR Excision of urethral diverticula in women: risk factors for recurrence and de novo stress urinary incontinence. AUA annual meeting, San Diego, 6-10 May, 2016 Podium Session PD06 [abstract 16-1168]. J Urol 195(suppl): e 1168, 2016

Blok JM, namens Lock MTWT OPEN Epididymal Spermatozoa Aspiration (OESA): Results of a twelve-years experience. 9th Congress of the European Academy of Andrology, Rotterdam, 21-23 September 2016

Bosch JLHR Urodynamics in neurourology. ESU Course 17: Lower urinary tract dysfunction and urodynamics. During EAU 31st annual meeting, München [D], 11-15 March 2016

Bosch JLHR Urodynamics in men and children. ESU Course 17: Lower urinary tract dysfunction and urodynamics.During EAU 31st annual meeting, München [D], 11-15 March 2016

Bosch JLHR Summary and context of poster session 43 [Abstracts 534-543]: Advances in nocturia. EAU 31st annual meeting, München [D], 11-15 March, 2016

Donkelaar CS ten, Rosier PFWM, Kort LMO de Detrusor underactivity; analysis of clinical parameters and comparison with contractility grading methods. Annual Congress European Association of Urology, Munich, Germany, March 13, 2016

Donkelaar CS ten, Rosier PFWM, Kort LMO de International Continence Society definition of detrusor underactivity; Analysis of clinical parameters and comparison of contractility grading methods. Annual Congress American Urology Association, San Diego, USA, May 9, 2016

Graaf P de, Ramadan R, Staller NA, Carpitella N, Ouden K den, Hendrickx APA, Pigot GLS, Meuleman EJH, Bosch JLHR, Kort LMO de Moleculaire analyse van het corpus spongiosum. Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Urologie, Nieuwegein, 4 november 2016

Kort LMO de, namens Donkelaar CS ten enRosier PFWM ICS definition of detrusor underactivity; analysis of clinical parameters and comparison with contractility grading methods. International Continence Society, Tokyo, Japan, 13 september 2016

Kort LMO de Treatment of drug-refractory overactive bladder (Botox, sacral neuromodulation, tibial nerve stimulation) Controversies in Obstetrics, Gynaecology and Infertility, Amsterdam, 11 november 2016

Benigne urologie

Stam, MA van Prostate cancer survivors and mental health International EAUN meeting, Munich, March 12-14, 2016

Stam, MA van The Effect of Salvage Radiotherapy and its Timing on the Health-related Quality of Life of Prostate Cancer Patients. Society for Medical Decision Making, London, June 12-14, 2016

Wegelin O, Somford DM, Laduc R, Geboers ADH, Bosch JLHR, Barentsz JO, van Melick HHE Klinische voor­spellers van PIRADS ≥3 op MP-MRI bij patiënten met negatieve TRUS-biopten en een blijvende verdenking op prostaat­kanker. Voorjaars­vergadering Nederlandse Vereniging voor Urologie, Leiden, 19-20 mei, 2016

Bosch JLHR Patients’ perspectives on the risks of localized prostate cancer treatments prior to making the treatment decision. 15th meeting of the Association of Academic European Urologists, Warsaw (Pl), December 1-4, 2016

Kuijpers Y, Meijer R, Bosch R, Horenblas S, Bex A Management of follow-up detected potentially curable recurrence after (partial) nephrectomy in non-metastatic renal cell carcinoma (RCC) of low, intermediate and high risk. EAU 31th annual meeting, München [D], 11-15 March, 2016 Poster session 86 [Abstract 1100]: The small renal mass: surgery, ablation, complications and relapse. Eur Urol Suppl 15(3): page e1100, 2016
Meijer RP Pattern of recurrence after partial and total nephrectomy in non-metastatic renal cell carcinoma (RCC) of low, intermediate and high risk: Implications for follow-up. (posterpresentatie) ASCO-GU, San
Francisco, USA, 9 januari 2016

Oncologische urologie

Stillebroer AB, Klijn AJ, Mooij KL de, Dik P, Jong TPVM de Obstructieve mictie bij prepuberale jongens met epididymitis; een retrospectieve studieNederlandse Vereniging voor Urologie voorjaarsvergadering, Leiden, 19-20 mei, 2016

Stillebroer AB, namens Snoek RCongenitale mononier, hypertrofie of hyperplasie – een foetale echo­scopische studie. Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Urologie, Nieuwegein, 4 november, 2016

Mooij KL de Incontinence: the importance of anatomical variation in the point of engagement of the puborectalis muscle to the female urethra Long oral presentation ESPU-N, 23 juni 2016

Mooij KL de Incontinence: the importance of anatomical variation in the point of engagement of the puborectalis muscle to the female urethra ESPU 2016, posterpresentatie, 24 juni 2016

Kinderurologie

Symposia

P.F.W.M. Rosier
Neurourology and Urodynamics
Reviewer of the Year

P.F.W.M. Rosier
F1000Prime
Faculty Member of the year 2016

Prijzen

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm