In 2017 heeft de afdeling benigne urologie zich wederom ingespannen voor patiënten met functiestoornissen van de urinewegen, urinewegstenen en fertiliteitsproblemen. Meer en meer werd er naar gestreefd alleen derdelijnspatiënten te behandelen, namelijk die in het zorgprofiel passen (tertiaire verwijzing, last resort verwijzing, co-morbiditeit of uitdrukkelijk verzoek van de patiënt). Er werden veel patiënten behandeld met (recidief) urethrastricturen en de uitkomsten van behandeling werden steeds beter vastgelegd en vormen de basis voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de steenbehandeling werd samengewerkt met het Tergooi en voor de moeilijke stenen werden de eerste stappen gezet op weg naar moderne percutane behandeling.

We hebben afscheid genomen van collega Lock in de vorm van een symposium met (niet verwonderlijk) als thema: fertiliteitsbehandeling, laserbehandeling, militaire geneeskunde en ejaculatieproblemen. Een geslaagde middag waarbij zijn voormalige rol als recruter van jong talent goed naar voren kwam.

De intensieve samenwerking met de oncologische urologie werd gecontinueerd in de vorm van gezamenlijke patiënten,  opleiding en onderzoek. Bij de samenwerking met de kinderurologie stond de transitie van adolescenten centraal, alsmede de opleiding.

Uitwisseling met het Centraal Militair Hospitaal en samenwerking in de regio met naast Tergooi ook de Bergmankliniek en Revalidatiecentrum de Hoogstraat werden onverminderd voortgezet. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft zich gefocussed op tissue engineering van de urethra, aansluitend bij behandeling van urethrastricturen en hypospadie. Daarnaast is gewerkt aan urodynamische analyse van onder andere de onderactieve detrusor en de urodynamische eigenschappen van de vrouwelijke urethra.


Staf

Drs. A. Beganović

medisch specialist, fellow
(tot 15 februari 2017)

Prof. dr. J.L.H.R. Bosch

Medisch specialist,
hoogleraar

Dr. H.M.K. van Breda

Medisch specialist,
chef de clinique

Drs. V.F. de Kemp

Medisch specialist

Dr. L.M.O. de Kort

Medisch specialist, afdelingshoofd,
opleider

Drs. M.T.W.T. Lock

Medisch specialist,
chef de clinique
(tot 01-07-2017)

Dr. R.P. Meijer

Medisch specialist,
chef de policlinique, plaatsvervangend
opleider

Dr. P.F.W.M. Rosier

Arts functionele urologie

Drs. D. de Waard

Medisch specialist, fellow
(vanaf 15-02-2017)

Dr. M.I.A. Wyndaele

Medisch specialist, fellow

Miriam Vonk

Urologie op B3Oost

In september 2017 kwam ik als nieuwe teamleider van buiten het UMC. Ik werd door zowel het verpleegkundig team, alsmede de (staf)artsen/ aios hartelijk ontvangen. Dit warme welkom was tekenend voor de periode die erna kwam. Samen met Jetske, maar ook de aios hebben we verbeterideeën ingevoerd die de zorg rondom de urologische patiënt beter kon maken. Wat me daarbij opviel was het enthousiasme en de drive om de zorg voor de patiënt goed te organiseren.

Zelfs toen Samen voor de Patiënt (SVP) kwam voor de Oogheelkunde (het andere specialisme op B3Oost) was het de Urologie die vooraan stond om mee te doen. Ik heb enorm veel gehad aan de actieve bijdragen van aios, stafartsen en medisch afdelingshoofd tijdens de dagstarts en de multidisciplinaire bijdrage aan de verbeterideeën. Alle verbeterideeën zijn voortvarend opgepakt en die inzet was te zien in het resultaat. Een mooi voorbeeld hiervan is het reanimatiebeleid: volgens JCI normen (maar ook de wens van de patiënt) zouden we aan iedereen die ons ziekenhuis binnenkomt moeten vragen wat hun wens is wanneer een reanimatie of andere levensreddende ingrepen noodzakelijk zijn. We hebben met elkaar afgesproken dat we alle spoedpatiënten van de urologie zouden vragen naar behandelbeperkingen. Na 100 dagen wekelijks monitoren op het dagstartbord hebben we het voor elkaar dan bij 92% van de spoedpatiënten geregistreerd is of zij een behandelbeperking hebben. En dat terwijl SVP nog niet eens officieel van start was gegaan voor de urologie. Dat is voor mij in een notendop hoe de urologie is: enthousiast, open voor nieuwe ideeën, het beste voor de patiënt en vooral: met elkaar.


In cijfers

Onderzoek

Tycho Lock


Laatste loodjes of … lootjes?

Kort verzoek van het hoofd van de afdeling : graag ‘stukje’ voor digitale jaarverslag 2017. Dus een ‘stukje’ schrijven over het jaar waarin mijn laatste “werkdag” viel op vrijdag 30 juni, de dag van mijn afscheid.

Zeer geruime tijd voor deze datum werd door de gehele staf urologie reeds gebrainstormd wat resulteerde in steeds meer vragen: wie wil je van je collegae urologen zien, wie komen er van je familie en vrienden, wat zijn je hobby’s, wat zou je afscheidscadeau kunnen zijn, wie wil je als spreker uitnodigen etc. etc.

Het stafsecretariaat bleek inmiddels een vesting geworden, waar voor mij alleen nog toegang was met enige wachttijd na 3 x kloppen en luid mijn naam te roepen...

Mijn vrouw werd in het geheim benaderd en ook  in het complot betrokken. Ik moest het maar normaal vinden dat bij thuiskomst van mij rond 23.00 uur mijn vrouw op zolder zat met alleen maar dozen met oude foto’s om haar heen, mompelend welke foto het beste zou passen…

Ook kwam ik steeds vaker gniffelende stafleden tegen die elkaar al mijmerend lieten weten: ‘het wordt hartstikke leuk’!

30-6-2017, Theater Maitland op Landgoed de Horst in Driebergen wacht op zijn gasten. Door ‘opperregelaar’ Margo worden alle genodigden geregistreerd en welkom geheten en verwezen naar de bar voor koffie of fris. Nadien stroomt de zaal langzaam vol en heet Laetitia de Kort iedereen welkom en introduceert de  sprekers. Prof. Herman Tournaye uit Brussel stelt vast dat wereldwijd inderdaad het mannelijk zaad verslechtert, maar hij desondanks geen ontvolking in het verschiet ziet. Prof. Horenblas (NKI) noemt de neus van Lock voor talent in 1 adem met peniscarcinoom en Dr. Dik (WKZ) neemt ons mee in zijn andrologische humorvolle onderzeeboot experiment.

De NUKUBU’s  De Kemp en Oomen laten iedereen achter de coulissen kijken van het militair bolwerk CMH en benoemen de ‘Wall of Fame’ van alle Aniossen die uiteindelijk allemaal in opleiding kwamen.

Als laatste spreker mocht ik mijn ‘kindjes’ (hobby’s) bespreken: stenen, andrologie, scrotalgie, stents voor ureterobstructies en Ehlers-Danlos syndroom.

De dag werd afgesloten met een heerlijk ‘walking dinner’, afgewisseld met aangename toespraken en humorvolle sketches en liedjes door medewerkers met muzikale talenten.

Kortom , een dag om nooit meer te vergeten en die ervaren werd als een warme douche vanaf de 1e minuut. Nogmaals dank aan allen die dit mogelijk maakten!!

Na ruim 27 jaar gewerkt te hebben in het UMCU zijn mijn ‘kindjes’ overgedragen aan mijn opvolgers Jetske van Breda (UMCU)  en  Vincent de Kemp (CMH). Ze zijn in goede handen en zie ze graag verder groot worden in een afdeling (o.l.v. Prof. De Kort) die m.i. veel potentie voor de toekomst heeft!! Dank aan alle collega’s/medewerkers voor de vele plezierige jaren die ik met jullie mocht meemaken!

Tycho Lock

Illustratie: Pieter Dik


Wetenschappelijke output

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm