De afdeling Oncologische Urologie van het UMC Utrecht Cancer Center werkt nauw samen met de afdeling Urologie van het UMC Utrecht. Zowel in het kader van de opleiding Urologie, als de kliniek en diensten is er sprake van een hecht teamverband. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaar een nauwe samenwerking met de afdeling Urologie van het NKI-AVL te Amsterdam. Dit uit zich in een gezamenlijk multidisciplinair overleg en een wekelijks gezamenlijk operatieprogramma, waarbij AVL-operateurs opereren in het UMC Utrecht. Daarnaast is er sprake van intensieve wetenschappelijke samenwerking met het NKI-AVL, onder andere in het kader van de PROKEUS studie (Factors influencing choice of treatment, quality of life and decisional regret in patients with localized prostate cancer) (gezamenlijke promovendus) en in het kader van de SENATOR-studie (Sentinel lymph node procedure in testicular germ cell tumour) (gezamenlijke promovendus). Regionaal heeft de afdeling Oncologische Urologie samenwerking met de afdeling Urologie in het Tergooiziekenhuis in het kader van blaaskanker, prostaatkanker en niertumoren. Er is sprake van een gezamenlijk staflid Urologie met een deelaanstelling in het UMC Utrecht Cancer Center. In de komende jaren zal regionale samenwerking verder worden uitgebreid met andere centra in de vorm van een Comprehensive Cancer Network.

Sinds 2016 is het UMC Utrecht Cancer Center erkend als “Certified ERUS Robotic Training Center”. De fellow oncologische urologie volgt dan ook het ERUS robot-fellowship met als doel het ERUS certificaat voor robotchirurgie. Ook in dit robot-fellowship wordt samengewerkt met het AVL.

Binnen het UMC Utrecht Cancer Center is de Tumorwerkgroep Oncologische Urologie actief om de multidisciplinaire zorg voor ieder uro-genitaal tumortype zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Daarbij is met name aandacht voor multimodulaire behandelingen (combinatie van systeemtherapie en lokale therapie) en wordt gestreefd naar orgaan-sparende therapie. Indien operatie geïndiceerd is wordt gestreefd naar minimaal-invasieve (robot-geassisteerde) chirurgie. Vanwege deze multidisciplinaire aanpak is een multidisciplinaire poli opgericht om patiënten zo optimaal mogelijk voor te kunnen bereiden op hun behandeling.

Dr. Richard Meijer


Staf

Drs. A.E. Boeken Kruger

medisch specialist

Prof. dr. J.L.H.R. Bosch

medisch specialist,
afdelingshoofd, hoogleraar,
opleider

Dr. R.P. Meijer

medisch specialist,
chef de policlinique,
plaatsvervangend opleider

Drs. K. van Putten

medisch specialist, fellow
(vanaf 01-12-2017)


In cijfers


Marie-Anne van Stam


Samen kiezen bij prostaatkanker

In januari 2014 begon ik als Onderzoeker in Opleiding op de afdeling Urologie in het UMC Utrecht. Onder leiding van prof. Ruud Bosch en prof. Neil Aaronson, prof. Simon Horenblas en Henk van der Poel van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis startte ik met een onderzoek naar de keuze van behandeling bij gelokaliseerde prostaatkanker.

Ik begon het onderzoek door vier weken mee te lopen in Utrecht. Deze weken leerde ik -als net afgestudeerde gedragswetenschapper- veel over werken op de afdeling urologie. De onderwerpen tijdens de lunch zijn… ‘anders’. Overleggen moet snel en nogal doelgericht mede omdat specialisten geregeld weggeroepen worden. En met grote bewondering leerde ik dat iedereen over een onuitputtelijke hoeveelheid energie lijkt te beschikken. Niemand draait zijn hand om voor een werkdag van ’s-ochtend vroeg tot ‘s-avonds laat.       

Een maand na mijn duik in de Urologie-wereld startte ik ook met werken op de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie in het AvL. Een waardevolle combinatie met mijn plek hier in het UMCU. Hierdoor kon ik meekijken in de keuken van koplopers op het gebied patiëntenzorg èn onderzoek. Mede door deze combinatie en de inzet van vele verpleegkundig specialisten en meer dan 400 patiënten uit 13 ziekenhuizen in Nederland hebben we met de onderzoeksresultaten uit het Prokeus-onderzoek echt wat kunnen bereiken voor toekomstige generaties mannen die gediagnostiseerd worden met gelokaliseerde prostaatkanker.  

Met het verdedigen van mijn proefschrift op donderdag 21 juni 2018 is ook een einde gekomen aan mijn plekje in het UMCU. Tijd om me te buigen over een laatste ‘keuze-vraag’: de keuze om te gaan werken in de urologie. Eigenlijk een vrij unieke keuze als je het als buitenstaander bekijkt. Navraag leerde mij dat de aanleiding voor deze keuze vaak een karaktervolle specialist of afdeling is geweest. Dat verbaast mij eigenlijk niets. Het is mij de afgelopen jaren wel opgevallen dat er veel karaktervolle mensen binnen de urologie werken. Mensen die hun nek uit durven steken, anders durven te denken, het opnemen voor hun patiënten, met een klein grapje de spanning bij patiënten kunnen wegnemen, en zelfs na een enorm lange dag toch nog de tijd nemen voor een laatste ronde op de afdeling. Precies waar je als patiënt op hoopt en waar ik enorm veel bewondering voor heb.


Onderzoek


Wetenschappelijke output

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm