Het jaar 2018 begon met het afscheid van Ruud Bosch, hoogleraar en voormalig afdelingshoofd. Er was een mooie bijeenkomst in Gasthuis Leeuwenbergh met voordrachten over epidemiologie, oncologie en functionele urologie, gevolgd door een afscheidsrede doorspekt met voetbalwijsheden. Helaas werd 2018 gekenmerkt door reductie van operatietijd door personeelstekorten. Met veel inspanning hebben we gezorgd dat de wachttijden tot operatie tot acceptabele lengte gereduceerd werden, onder andere door veel tweedelijnszorg naar Tergooi Ziekenhuizen te verwijzen. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking en passend in ons doel om vooral tertiaire zorg te verrichten.  Nog meer hebben we ons gefocust op derdelijns incontinentie, urethrastricturen, derdelijns fertiliteitsproblematiek en complexe steenchirurgie.

Gewerkt is aan uitkomstenregistratie na urethrachirurgie (lokaal en nationaal) en na sfincterprotheses (internationaal). Een multidisciplinair fertiliteitspreekuur is tot stand gekomen en er werden structurele OK-slots gereserveerd voor de fertiliteitpatiënten. De percutane steenbehandeling werd nieuw leven ingeblazen.

Voor de medische vervolgopleiding werd het nieuwe curriculum geïmplementeerd, waarbij iedereen moest wennen aan de bekwaamverklaringen en de toevertrouwde professionele activiteiten. Met invoering van het nieuwe curriculum kiest iedere AIOS een differentiatie en is de opleidingsduur aangepast aan individuele vorderingen.

Op wetenschappelijk terrein is verder gewerkt aan de tissue engineering van de urethra. De FURU prijs voor het beste functioneel/reconstructieve abstract op een nationaal of internationaal congres werd gewonnen door Petra de Graaf met haar abstract Gel casting as an approach for tissue engineering of multilayered tubular structures: application for urethral reconstruction, gepresenteerd in Beijing, China.  Verder werden in samenwerking met de TU Twente stapjes gezet in het project van de automatische analyse van flowcurves bij vrouwen. En het lange termijn onderzoek naar uitkomsten na hypospadiechirurgie naderde de eindfase.

De urologische staf wordt gevormd samen met oncologische urologen en kinderurologen. Met beide partijen vindt samenwerking plaats en onderlinge verwijzing. Deze samenwerking geldt ook voor het Centraal Militair Hospitaal. Andere partners waren revalidatiecentrum de Hoogstraat, Bergman Clinics voor vrouwenzorg en (ook voor de opleiding) Tergooi.

Per 1 mei heeft de afdeling Urologie weer een hoogleraar: Laetitia de Kort is benoemd op de leerstoel functionele, reconstructieve en adolescenten urologie.

Prof. Laetitia de Kort


Staf

Prof. dr. L.M.O. de Kort

Afdelingshoofd benigne en kinderurologie, medisch specialist en opleider

L. Onink

Manager zorgeenheden Oogheelkunde en Urologie
en Poliklinieken Chirurgie

Dr. H.M.K. van Breda

Medisch specialist,
chef de clinique

Drs. V.F. de Kemp

Medisch specialist

medisch specialist, fellow
(vanaf 1 februari 2018)

Arts functionele urologie

Drs. D. de Waard

medisch specialist, fellow
(tot 15 januari 2018)

Medisch specialist

Peter Rosier


Visie functionele urologie

Patiënten met klachten van disfunctie van de lage urinewegen worden in eerste instantie behandeld door de huisarts. Die besteedt aandacht aan levensstijlaspecten, nevenaandoeningen, medicatie en eventueel vochtintake. Ook kan de huisarts fysiotherapie aanbieden of medicatie voorschrijven voor de aandoening die op grond van leeftijd en/of geslacht en soms klinisch onderzoek het meest voor de hand ligt. Veel mensen zijn daarmee geholpen en tevreden.

Als de klachten met het ingezette beleid blijven bestaan of desondanks verergeren is de conclusie van de huisarts en waarschijnlijk ook van de patiënt: ‘Dus waren de diagnose en behandelkeuze mogelijk onjuist, onvolledig of niet precies genoeg.’ Verwijzing kan volgen voor nadere diagnostiek van de pathofysiologie die de klachten veroorzaakt. De urologische diagnostiek laat toe dat de dysfunctie objectief kan worden vastgesteld, urineweginfectie en neoplasmata goed kunnen worden uitgesloten en prostaatvergroting kan worden gekwantificeerd. Met uroflowmetrie, residumeting en urodynamisch onderzoek kunnen alle elementen van de disfunctie en onafhankelijk van de beleving van de patiënt worden gegradeerd. Natuurlijk worden levensstijl en kwaliteit van leven aspecten toch ook weer meegenomen in de 2e (en 3e)–lijn’s objectiverende diagnostiek en behandeling.

Urodynamisch onderzoek, meer of minder invasief,  is voor de functionele urologie wat laboratoriumonderzoek en beeldvorming is voor de iedere klinisch specialist. De afwijking (disfunctie, in geval van klachten van de lage urinewegen) wordt zo nauwkeurig mogelijk gegradeerd en gestadieerd. Met name als –onomkeerbare- invasieve interventies worden overwogen en als relevante nevenaandoeningen bestaan is objectieve vaststelling van disfunctie noodzakelijk. Identiek aan de bijvoorbeeld oncologische stadiering is ook, dat met het verschuiven van therapeutische mogelijkheden én met het voortschrijden van kennis over afwijkingen de diagnostische testen, de stadiering en de gradering van de disfuncties mee -beweegt. Ook identiek is dat goede gradering van de disfunctie zinloze of overbodige interventies kan voorkomen en objectieve duidelijkheid kan geven aan patiënt en behandelaar.

Doel en missie van mijn klinisch werk en research binnen de functioneel diagnostische urologie zijn dus om het (urodynamische) onderzoek kwalitatief steeds te verbeteren en steeds beter aan te passen op de behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd moet de diagnostiek steeds beter voldoen aan de wens van de patiënt tot zo min mogelijk invasieve maar wel objectieve en eenduidige vaststelling van de aandoening, die de symptomenverschijnselen en bezorgdheid veroorzaakt.


In cijfers

Onderzoek

Big data fundamental physiology and pathophysiology of LUT function
Looptijd: 2018- heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

Modelling bladder function
Looptijd: 2018- heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

In vivo comparison of air charged catheters with water filled catheters for intravesical and intrarectal pressure recording during urodynamic testing
METC: 13-170
Looptijd: 2013 – heden
Financier: T- doc company
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

Multi centre collection of the results of the International continence Society – Uniform Cough Stress Test (ICS-UCST) in adult female patients with signs and symptoms of urinary incontinence
METC: 18-420/C (verklaring niet WMO onderzoek)
Looptijd: 2018 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

Ontwikkeling minimaal invasieve detrusor activiteitsmeter
Looptijd: 2012 (ontwikkeling en bouwen prototype) – heden
Financier: Eigen middelen
Afdeling: Urologie, afdeling MTKF
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

Ontwikkeling van: Utrechtse Blaasfunctie Vragenlijst, Testversie Lente 2015
7METC 15-247: niet WMO plichtig
Looptijd: 2015 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: dr. P.F.W.M. Rosier

Analyse van uroflowmetriecurves bij vrouwen
METC: niet WMO plichtig
Looptijd: 2014 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: drs. M.R. Sorel, prof. dr. L.M.O. de Kort, dr. P.F.W.M. Rosier, prof. dr. ir.  B.J. Geurts (TU Twente)

Analyse van detrusoronderactiviteit m.b.v. pressure flow studies
METC: niet WMO plichtig
Looptijd: 2015 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: drs. C.S. ten Donkelaar, dr. P.F.W.M. Rosier, prof. dr. L.M.O. de Kort

Long term follow up in boys operated for hypospadias 
METC: 11-099
Looptijd: 2011– lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: drs. S.P. Rynja, prof. dr. L.M.O. de Kort, prof. dr. T.P.V.M. de Jong, prof. dr. J.L.H.R. Bosch

Tissue engineering van de urethra en corpus spongiosum
Looptijd: 2014 – lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: prof. dr. L.M.O. de Kort, dr. P. de Graaf, prof. dr. J.L.H.R. Bosch

Registratie van patiënten met het extrofie-epispadie complex: fysieke en psychosociale uitkomsten
METC: 17-319c
Looptijd: 2017 – heden
Financier: Urologie
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: prof. dr L.M.O. de Kort, dr. Y. Zhu

A phase III, multicentre, randomised, double blind, parallel group, placebo controlled study to assess the efficacy and safety of one or more intradetrusor treatments of 600 or 800 units of Dysport® for the treatment of urinary incontinence in subjects with neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury or multiple sclerosis
METC: 16-808
Looptijd: 2017 – 2018
Financier: IPSEN
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: prof. dr. L.M.O. de Kort, drs. D. de Waard, dr. M.I.A. Wyndaele

Spongiofibrose biobank 
METC: 15-393
Looptijd: juli 2015 - lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: dr. P. de Graaf, prof dr. L.M.O. de Kort, dr. M.I.A. Wyndaele

Hypospadie biobank
METC: 17-777
Looptijd: december 2017 - Lopend
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: dr. P. de Graaf, prof. dr. L.M.O. de Kort, drs. G. Tsachouridis, drs. M.D.M. Viester

Prospective Registry for Patients Undergoing Surgery for Male Stress Urinary Incontinence in Multiple European Centres EAU-RF 2016-01 (SATURN)
METC: 18/005
Looptijd: januari 2018 - heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: M. Nicholls, dr. M.I.A. Wyndaele, prof. dr. L.M.O. de Kort

Long term outcome and prognostic factors of urethral reconstruction after urethral trauma
METC: niet WMO plichtig METC 18/353
Looptijd: mei 2018-november 2018
Financiering: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: drs. F.W. van der Sande, dr. F. Hietbrink, prof. dr. L.M.O. de Kort

Long term outcome and prognostic factors of urethral reconstruction
METC: niet WMO plichtig
Looptijd: augustus  2018- heden
Financiering: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoekers: drs. M.G.M. Schilham, drs. P. Oude Elferink, prof. dr. L.M.O. de Kort

Pilotstudy of prototype Castobutton for catheterisable stomas
METC: 17/946
Looptijd: april 2018- heden
Financiering: eigen middelen
Afdeling: Urologie
Onderzoeker: prof. dr. L.M.O. de Kort


Wetenschappelijke output

Bosch JLHR, In het verleden ligt het heden en in het nu wat worden zal. Afscheidssymposium, Utrecht, 12 januari 2018 (voor volledige tekst zie pagina “Symposia”)

Graaf, P de, Gel casting as an approach for tissue engineering of multilayered tubular structures: application for urethral reconstruction. EAU (33rd Annual European Association of Urology Congress), Copenhagen, Denmark, March 16-20, 2018


Graaf, P de, Gel casting as an approach for tissue engineering of multilayered tubular structures: application for urethral reconstruction. ESPU (29th Congress of the European Society of Pediatric Urology), Helsinki, Finland, April 11-14, 2018Graaf, P de, Gel casting as an approach for tissue engineering of multilayered tubular structures: application for urethral reconstruction. ICS (Annual meeting of the International Continence Society), Philadelphia, United States,  August, 28-31, 2018

Rosier PFWM,  Lower urinary tract physiology and patho-physiology. EAU Annual Meeting, Copenhagen, March 16, 2018

Rosier PFWM, Good urodynamic practices. EAU Annual Meeting, Copenhagen, March 16, 2018

Rosier PFWM, Flow rate parameters and pressure flow studies in a large cohort of women with and without post void residual (poster presentation). EAU Annual Meeting Copenhagen, March 17, 2018

Rosier PFWM, Cystometry filling phase sensation volumes and pressures are affected by (the grade of) bladder outflow obstruction, both in men and identical in women. EAU Annual Meeting, Copenhagen, March 17, 2018

Rosier PFWM, Quality control and initial pressures (Urodynamic studies). AUA Annual Meeting, San Francisco,  May 19, 2018

Rosier PFWM, (ICS standard of) Good urodynamic practices (Training in urodynamics). IUGA Annual Meeting, Vienna,  June 27, 2018

Rosier PFWM, Urodynamic stratification of elderly male patients with symptoms of lower urinary tract dysfunction; a medical sepecialists grading and staging of disease (Podium Presentation), ICS Annual Meeting, Philadelphia, August 29, 2018

Rosier PFWM, Comparison of the technical quality of urodynamic graphs acquired via Google search engine on the internet with graphs acquired via PubMed (Podium presentation). ICS Annual Meeting, Philadelphia, August 29, 2018

Rosier PFWM, Automated classification of female uroflowmetry curve patterns.  ICS Annual Meeting, Philadelphia, August 30, 2018

Rosier PFWM, Urodynamic practice Workshops (lecturer),  International NeuroUrology Society,  Zurich, November 17, 2018

Sorel M, Baas S, Rosier PFWM, Bosch R, Brand E, van der Kamp M, Boele D, Huizinga E, Geurts B, de Kort LMO The International Society of Urodynamicists. ICS Annual Meeting, Philadelphia, August 30, 2018

Valentini F, Rosier PFWM, Zimmern P, Nelson P,  Intubated flow in men must be compared to free flow to avoid overestimating the diagnosis of bladder outlet obstruction (E-poster presentation). ICS Annual Meeting, Philadelphia, August 29, 2018

Wyndaele MIA, Cross-organ sensitization: functional pelvic disorders. International Consultation on Incontinence. Research Society 8th Scientific Meeting, Bristol, UK, June 6-8, 2018

Wyndaele MIA, Cross-organ sensitization: an integrated approach. International Consultation on Incontinence. Research Society 8th Scientific Meeting, Bristol ,UK, June 6-8, 2018

Wyndaele MIA, Early recovery programs in neurological patients: are they feasible? International Continence Society Regional Meeting, Brussel, Belgium, November 30 and December 1, 2018

Abrams, P, Andersson, KE, Apostolidis, A, Birder, L, Bliss, D, Brubaker, L, Cardozo, L, Castro-Diaz, D, O'Connell, PR, Cottenden, A, Cotterill, N, de Ridder, D, Dmochowski, R, Dumoulin, C, Fader, M, Fry, C, Goldman, H, Hanno, P, Homma, Y, Khullar, V, Maher, C, Milsom, I, Newman, D, Nijman, RJM, Rademakers, K, Robinson, D, Rosier, PFWM, Rovner, E, Salvatore, S, Takeda, M, Wagg, A, Wagner, T, Wein, A & the members of the committees (2018)
6th International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and faecal incontinence.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 7, pp. 2271-2272.
https://doi.org/10.1002/nau.23551

Arlandis, S, Morán, E, Martínez-Cuenca, E, Bonillo, MÁ, Martínez-García, R & Rosier, PFWM (2018)
Adaptación al español de las Good Urodynamic Practices de la International Continence Society.
Actas urologicas espanolas, vol. 42, no. 10, pp. 625-631.
https://doi.org/10.1016/j.acuro.2018.02.012

Blok, JM, van Roekel, C, Oude Ophuis, RJA & Lock, MTWT (2018)
Open epididymal spermatozoa aspiration for obstructive azoospermia.
Andrologia, vol. 51, no. 4, e13218.
https://doi.org/10.1111/and.13218

Campschroer, T, Zhu, Y, Vernooij, RWM & Lock, MTWT (2018)
α-blockers as medical expulsive therapy for ureteric stones: a Cochrane systematic review.
BJU International, vol. 122, no. 6, pp. 932-945.
https://doi.org/10.1111/bju.14454

Campschroer, T, Zhu, Y, Vernooij, RWM & Lock, MTWT (2018)
Alpha-blockers as medical expulsive therapy for ureteral stones.
Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 4, pp. 1-212.

Gammie, A, Rosier, PFWM, Li, R & Harding, C (2018)
How can we maximize the diagnostic utility of uroflow? ICI-RS 2017
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, pp. S20-S24.
https://doi.org/10.1002/nau.23472

de Graaf, P, van Velthoven, M, Ramadan, R, Klotz, BJ, Gawlitta, D, Castilho, M, Malda, J, Costa, P & de Kort, LMO (2018)
Gel casting as an approach for tissue engineering of multilayered tubular structures: application for urethral reconstruction.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, pp. S208-S209.

de Graaf, P, Ramadan, R, Linssen, EC, Staller, NA, Hendrickx, APA, Pigot, GLS, Meuleman, EJH, Bouman, M, Özer, M, Bosch, JLHR & de Kort, LMO (2018)
The multilayered structure of the human corpus spongiosum.
Histology and Histopathology, vol. 33, no. 12, pp. 1335-1345.
https://doi.org/10.14670/HH-18-022

Guralnick, ML, Fritel, X, Tarcan, T, Espuna-Pons, M & Rosier, PFWM (2018)
ICS Educational Module: Cough stress test in the evaluation of female urinary incontinence: Introducing the ICS-Uniform Cough Stress Test.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 5, pp. 1849-1855.
https://doi.org/10.1002/nau.23519

den Harder, AM, Willemink, MJ, van Doormaal, PJ, Wessels, FJ, Lock, MTWT, Schilham, AMR, Budde, RPJ, Leiner, T & de Jong, PA (2018)
Radiation dose reduction for CT assessment of urolithiasis using iterative reconstruction: A prospective intra-individual study.
European Radiology, vol. 28, no. 1, pp. 143-150.
https://doi.org/10.1007/s00330-017-4929-2

Harding, C, Rosier, PFWM, Drake, MJ, Valentini, F, Nelson, PP, Goping, I & Gammie, A (2018)
What research is needed to validate new urodynamic methods? ICI-RS2017
Neurourology and Urodynamics,  vol. 37, pp. S32-S37.
https://doi.org/10.1002/nau.23561

Jafari, N, Giehr, P, Hesaraki, M, Baas, R, de Graaf, P, Timmers, HTM, Walter, J, Baharvand, H & Totonchi, M (2018) Genomic integrity of ground-state pluripotency.
Journal of Cellular Biochemistry, vol. 119, no. 12, pp. 9781-9789.
https://doi.org/10.1002/jcb.27296

Krhut, J, Zachoval, R, Rosier, PFWM, Shelly, B & Zvara, P (2018)
ICS Educational Module: Electromyography in the assessment and therapy of lower urinary tract dysfunction in adults.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 1, pp. 27-32.
https://doi.org/10.1002/nau.23278


Nambiar, AK, Bosch, JHLR, Cruz, F, Lemack, GE, Thiruchelvam, N, Tubaro, A, Bedretdinova, DA, Ambühl, D, Farag, F, Lombardo, R, Schneider, MP & Burkhard, FC (2018)
EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management of Urinary Incontinence.
European Urology, vol. 73, no. 4, pp. 596-609.
https://doi.org/10.1016/j.eururo.2017.12.031

Rosier, PFWM (2018)
Comparison of the technical quality of urodynamic graphs acquired via google search engine on the internet with graphs acquired via pubmed.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, pp. S127-S128.

Rosier, PFWM (2018)
Critical steps in developing professional standards for the International Continence Society.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37 (S6), pp. S69-S74.
https://doi.org/10.1002/nau.23779

Rosier, PFWM (2018)
Re: The article “Detrusor pressures in urodynamic studies during voiding in women.”
International Urogynecology Journal, vol. 29, no. 7, pp. 1071-1071.
https://doi.org/10.1007/s00192-018-3665-8

Rosier, PFWM (2018)
Urodynamic stratification of elderly male patients with symptoms of lower urinary tract dysfunction; a medical specialists grading and staging of disease.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, pp. S122-S123.

Rosier, PFWM (2018)
Urodynamic studies quality control and initial pressures.
The Journal of Urology, vol. 199, no. 4, pp. E346-E346.

Ruiz-Zapata, AM, Feola, AJ, Heesakkers, J, de Graaf, P, Blaganje, M & Sievert, KD (2018)
Biomechanical Properties of the Pelvic Floor and its Relation to Pelvic Floor Disorders
European Urology, Supplements, vol. 17, no. 3, pp. 80-90.
https://doi.org/10.1016/j.eursup.2017.12.002

Rynja, SP, de Jong, TPVM, Bosch, JLHR & de Kort, LMO (2018)
Proximal hypospadias treated with a transverse preputial island tube: long-term functional, sexual, and cosmetic outcomes.
BJU International,  vol. 122, no. 3, pp. 463-471.
https://doi.org/10.1111/bju.14234

Rynja, SP, de Jong, TPVM, Bosch, JLHR & de Kort, LMO (2018)
Testosterone prior to hypospadias repair: Postoperative complication rates and long-term cosmetic results, penile length and body height.
Journal of Pediatric Urology, vol. 14, no. 1, pp. 31.e1-31.e8.
https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2017.09.020

Valentini, FA, Rosier, PFWM & Nelson, PP (2018)
Are nomograms based on free uroflows helpful to evaluate urethral obstruction in men?
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 3, pp. 1019-1023.
https://doi.org/10.1002/nau.23385

de Vocht, DECM, de Kemp, VF, Iljas, JD, Bosch, JLHRde Kort, LMO & de Graaf, P (2018)
A systematic review on cell-seeded tissue engineering of penile corpora.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, vol. 12, no. 3, pp. 687-694.
https://doi.org/10.1002/term.2487

Wen, JG, Djurhuus, JC, Rosier, PFWM & Bauer, SB (2018)
ICS educational module: Cystometry in children.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 8, pp. 2306-2310.
https://doi.org/10.1002/nau.23729

Wen, JG, Djurhuus, JC, Rosier, PFWM & Bauer, SB (2018)
ICS educational module: Pressure flow study in children.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37, no. 8, pp. 2311-2314.
https://doi.org/10.1002/nau.23730

Wyndaele, MIA & Rosier, PFWM (2018)
Basics of videourodynamics for adult patients with lower urinary tract dysfunction.
Neurourology and Urodynamics, vol. 37 (S6), pp. S61-S66.
https://doi.org/10.1002/nau.23778

Publicaties scientific, peer-reviewed
Vakpublicaties, peer-reviewed

Bosch, JLHR (2018)
In het kort - Slechtere seksuele functie na dutasteride/tamsulosine.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 162, no. 9, pp. 2432
https://www.ntvg.nl/artikelen/slechtere-seksuele-functie-na-dutasteridetamsulosine

Lock, MTWT (2018)
Open access is zo gek nog niet.
Tijdschrift voor Urologie, vol. 8, no. 6-7, pp. 89.
https://doi.org/10.1007/s13629-018-00220-z

Rosier, PFWM (2018)
ICS standaard: goed uitvoeren van urodynamisch onderzoek.
Tijdschrift voor Urologie, vol. 8, no. 4, pp. 50-59.
https://doi.org/10.1007/s13629-017-0197-9

Hoofdstukken in boeken

Bosch, JLHR (2018)
Bemoeilijkte mictie bij de man – niet altijd het gevolg van benigne prostaathyperplasie
In CH Bangma (Red) Leerboek Urologie, 4e herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, hoofdstuk 6, pp. 99-115. ISBN / ISSN 9789036820639
https://mijn.bsl.nl/bemoeilijkte-mictie-bij-de-man-niet-altijd-het-gevolg-van-benign/15558830

Veenboer, PWBosch, JLHR (2018)
Upper urinary tract function (reflux, obstruction and kidney function)
In R Dmochowski & J Heesakkers (Eds) Neuro-Urology, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, pp. 233-248.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-90997-4_16

Lock, MTWT, Duijvesz, D & Fitzpatrick, JM (2018)
Ehlers-Danlos syndrome in urology: nobody is perfect
In JWG Jacobs, BCJ Hamel, MC Veenhuizen & LJM Cornelissens (Eds) Ehlers-Danlos syndrome: A multidisciplinaray Approach. 1st Edition, Chapter 16, pp. 235-240.
IOS Press, Amsterdam
https://winkel-ehlers-danlos.nl/wp-content/uploads/2018/09/9781614998785.pdf

Rosier, PFWM (2018)
Practice of urodynamics in patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction.
In R Dmochowski & J Heesakkers (Eds) Neuro-Urology, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, pp. 163-179.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-90997-4_12

Voordrachten

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm