Een kort beeld van de kinderurologie afdeling in 2018. Waar in 2017 een substantieel deel van de kinderurologische praktijk ingenomen werd door de kinderoncologische zorgvragen vanuit het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, gaat in 2018 de nieuwbouw van het PMC open.

De enorme groei van de kinderoncologische zorgvraag in de loop van 2018 door het PMC legt een zwaar beslag op de OK capaciteit van het Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht en de ruimte voor operaties van de niet-oncologische kinderspecialisten wordt met 30 % gekort. Ook de Kinderurologie heeft hier zijn deel van de OK capaciteit voor ingeleverd. Een stagneren van de productie tot gevolg; keuzes om de kinderurologische zorg anders in te richten zijn in het verleden al eens gemaakt en worden weer actueel. Het aandeel van oncologisch gerelateerde zorg neemt wel toe, al laat zich dat niet snel vertalen in de productiecijfers van de afdeling.

Dr. Aart Klijn


Staf

Medisch specialist,
subafdelingshoofd

Medisch specialist

Drs. K.L. de Mooij

Medisch specialist

medisch specialist, fellow
(vanaf 1 april 2018)

Dr. A.B. Stillebroer

Medisch specialist, fellow
(tot 1 april 2018)

Dr. G. Tsachouridis

Medisch specialist

Samen

Vanaf eind 1997 ben ik werkzaam bij de kinderurologie van het WKZ. Ik startte als verpleegkundige ten behoeve van urodynamisch onderzoek, zonder enige ervaring in kinderurologie, maar gelukkig mèt leermeesters Jan van Gool, Pieter Dik, Aart Klijn en Tom de Jong. Al doende heb ik veel geleerd. Ook na zoveel jaren blijft het uitvoeren van urodynamisch onderzoek boeiend. Geen onderzoek is hetzelfde, geen kind reageert hetzelfde. Het vergt vaak creativiteit, inventiviteit, geduld en doorzettingsvermogen om kind (en ouders) op een juiste manier mee te laten

werken aan een invasief onderzoek. Het is goed om te zien dat vrijwel alle kinderen weer lachend de deur uit gaan.

Van 2007-2009 volgde ik, samen met collega Laurence Hermsen-Heilema waarmee ik al vanaf 1999 samenwerk, de Master in Advanced Nursing Practice (MANP). Sinds die tijd werken we beiden als verpleegkundig specialist kinderurologie.

Naast de urodynamica volgen wij kinderen met aangeboren aandoeningen zoals bijvoorbeeld spina bifida, extrofie, Vacterl. We nemen deel aan het multidisciplinaire team rond spina bifida, waar we een signalerende rol vervullen. Verder zien wij diverse patiëntengroepen voor het aanleren van (zelf)katheteriseren en hebben wij meegewerkt aan de richtlijn (zelf)katheterisatie bij kinderen. En nu het PMC naast het WKZ gevestigd is, zien we ook regelmatig kinderen die als gevolg van hun behandeling urologische zorg/onderzoek nodig hebben.

Het zelfstandig (be)handelen, diagnosticeren, signaleren en controleren van kinderen met zeer uiteenlopende aandoeningen, houden dit werk interessant. Het leuke van het werken met kinderen is, dat je niet alleen met het kind te maken hebt, maar de ouders/verzorgers er ook ‘gratis’ bij krijgt. Beiden behoeven aandacht en het schept voldoening als het lukt om ieder van dienst te kunnen zijn.

Goede zorg leveren voor kind en ouders, lukt echter niet zonder goede zorg voor jezelf en voor elkaar als collega’s te bewerkstelligen. We hebben elkaar binnen het team nodig, ieder met zijn eigen expertise. Kinderurologen, assistenten, administratief medewerkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fellows, urotherapeuten, poli-medewerkers. Losse schakels, één geheel.

Het is belangrijk om een ieder te waarderen en je tevens gewaardeerd te weten.

Ellen de Bruijn-Kempe


In cijfers

Onderzoek

Sensorische responsiviteit en blaasproblemen bij kinderen met en zonder autisme spectrum stoornis
METC: 15-099/C
Looptijd: 2014 – heden
Financier: eigen middelen
Afdeling: Medische psychologie en maatschappelijk werk / Kinderurologie
Onderzoeker: drs. A.J. Nieuwhof-Leppink


Wetenschappelijke output

Ostendorf PL, Stillebroer AB, Jong TPVM de, Mooij KL de, Dik P, Klijn AJ, Urodynamic parameters in boys with urinary incontinence undergoing cystoscopy (poster). ESPU 2018, Helsinki, Finland, April 11-14, 2018Bouma-Houwert AC, Panagiotis M, Klijn AJ, Necrotizing faciitis in a child: a case report after orchidopexy (presentation). ESPU 2018, Helsinki, Finland, April 14, 2018

Schroeder RPJ, Mooij KL de, Tsachouridis G, Dik P, Groen L, Kuijper C, Jong TPVM de, Klijn AJ, Transperineal Ultrasound For Static And Dynamic Imaging Of The Pelvic Floor (non-discussed poster). ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

Wagemans M, Tsachouridis G, Kuijper C, Mooij KL de, Klijn AJ, Jong TPVM deCowper’s syringocele in the pediatric population: a retrospective study of 122 patients (poster) . ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

Mooij KL de, Klijn AJ, Nieuwhof- Leppink AJ, Jong TPVM de, Incontinence: The Importance of anatomical variation in the level of attachment of the puborectalis muscle to the female urethra (poster). ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

Leuteren PG van, Nieuwhof-Leppink AJ, Jong TPVM deDik P. Sens-U: Clinical Evaluation Of A Full Bladder Notification – A Feasibility Study (poster). ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

Leuteren PG deWin G de, Volume-Dependent Catheterization With A Wearable Ultrasonic Bladder Sensor In A Teenage Boy: A Case Report (poster). ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

Geen FJ van, Nieuwhof-Leppink AJ, Schappin R, Schoenmakers MAGC, Jong TPVM de, Putte EM van de,  Pelvic floor rehabilitation in children with functional LUTD: does it improve the outcome ? (poster). ICCS 2018, Rome, September 26-29, 2018

van Baalen, S, Froeling, M, Asselman, M, Klazen, C, Jeltes, C, Van Dijk, L, Vroling, B, Dik, P & Ten Haken, B (2018) Mono, bi- and tri-exponential diffusion MRI modelling for renal solid masses and comparison with histopathological findings.
Cancer Imaging, vol. 18, no. 1, 44.
https://doi.org/10.1186/s40644-018-0178-0

van Leuteren, PG, Klijn, AJ, de Jong, TPVM & Dik, P (2018)
SENS-U: validation of a wearable ultrasonic bladder monitor in children during urodynamic studies.
Journal of Pediatric Urology, vol. 14, no. 6, pp. 569.e1-569.e6.
https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2018.07.018

Polm, PD, Beyerlein, S, Klijn, AJ, de Jong, TPVM & Dik, P, (2018)
The Double Dutch technique: A new way of creating an ileocystoplasty with a lengthy catheterizable ileal tube.
Journal of Pediatric Urology, vol. 14, no. 3, pp. 255.e1-255.e6.
https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2017.12.014

Snoek, R, de Heus, R, de Mooij, KJ, Pistorius, LR, Lilien, MR, Lely, AT, Bekker, MN & de Jong, TPVM (2018), Assessing Nephron Hyperplasia in Fetal Congenital Solitary Functioning Kidneys by Measuring Renal Papilla Number. American Journal of Kidney Diseases, vol. 72, no. 3, pp. 465-467.
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2018.03.018

Publicaties scientific, peer-reviewed
Vakpublicaties, peer-reviewed

Polm, PD, de Kort, LMO, de Jong, TPVM & Dik, P (2018)
Langetermijn follow-up van katheteriseerbare vesicostoma’s bij kinderen, een vergelijking van verschillende technieken. Tijdschrift voor Urologie, vol. 8, no. 2-3, pp. 27-30.
https://doi.org/10.1007/s13629-016-0162-z

Hoofdstukken in boek

Dik, P, de Kort, LMO & Veenboer PW (2018), Neurogenic bladder: Myelomeningocele, Occult Spina Bifida, and Tethered Cord.
In G Mosiello, G Del Popolo, JG Wen & M De Gennaro (Eds) Clinical Urodynamics in Childhood and Adolescence, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, Switzerland, pp. 127-141.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-42193-3_13

Voordrachten

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm