Medische opleiding studenten

De afdeling urologie nam actief deel aan het onderwijs in het kader van de blokken “acute chirurgie”, “gezonde en zieke cellen”, “blok Groen”, “Abdomen” en “circulatie” en daarnaast aan stafcolloquia, klinisch lijnonderwijs en thema-onderwijs. Blok Paars werd gegeven aan masterstudenten Geneeskunde met als doel een brug te vormen naar de praktijk. Op de afdeling participeerden vrijwel permanent enkele coassistenten in de dagelijkse activiteiten. Zeven studenten volgden hun Algemene Semi-arts stage (ASAS), een klinische stage van 3 maanden, eventueel gecombineerd met een onderzoeksstage van 3 maanden. In 2018 waren zeven studenten technische geneeskunde (M2) te gast voor een klinische en onderzoeksstage. Eén student technische geneeskunde was te gast voor zijn M3 klinische en onderzoeksstage.

Twee studenten liepen stage bij Dr. De Graaf in het kader van hun masteropleiding Biofabrication en Science and Business management (resp.). Daarnaast hebben twee studenten hun literatuurscriptie voor de masteropleiding Regenerative medicine and technology bij Dr. De Graaf geschreven en heeft een student van InHolland (HLO) stage gelopen.


De opleiding van AIOS in het cluster Utrecht

Het academische deel van de urologische opleiding (2 jaar) vond plaats in het UMC Utrecht met Dr. Richard Meijer als plaatsvervangend opleider en Prof. Dr. Laetitia de Kort als opleider. Het nieuwe, geïndividualiseerde curriculum urologie (CU2018) werd geïmplementeerd. CU2018 biedt ruimte voor differentiatiestages en verkorting van de opleiding.  Clusterpartners waren als vanouds het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg en het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein-Utrecht.

De afdeling organiseerde aan het begin van het jaar twee introductiedagen voor de nieuwe aios en andere geïnteresseerden. Er werden acht (externe) refereeravonden georganiseerd binnen het cluster Utrecht waarvan vier door onze afdeling. Maandelijks werden er wetenschapsbesprekingen gehouden. Daarnaast waren er vier complicatiebesprekingen, drie Journal Clubs en onderwijs voor AIOS door stafleden. Het Urologisch Vaardigheidsonderwijs (UVO) werd meerdere keren georganiseerd.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm